Menu Close

Admission to doctoral studies program of Ecology and Environmental Sciences 2021

Proposed thesis topics for the Doctoral degree studies (2021-2025) in Ecology and Environmental Science at Marine Research Institute (Klaipėda University)
Nr. Title Potential supervisor
1. Mikro šiukšlės pietryčių Baltijos jūros aplinkoje
Micro litter in the coastal environment of the southeastern Baltic Sea
Dr. Marija Kataržytė/ dr. Arūnas Balčiūnas
2. Mezo ir submezoskalės dinamikos vaidmuo Arkties vandenyno aplinkoje remiantis daugiasensorinių palydovų stebėjimų duomenimis
The role of meso- and submesoscale dynamics in the Arctic Ocean’s environment from multi-mission satellite observations
Dr. Igor Kozlov
3. Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti
Nature-based solution strategies to mitigate pathogenic vibrios in Baltic Sea ecosystems
Prof. Dr. habil. Matthias Labrenz
4. Dirbtinių plaukiojančių šlapžemių panaudojimas ekosistemų atkūrimui ir ekosisteminių paslaugų gausinimui pakrantės vandenyse
Constructed floating wetlands as nature-based solutions for ecosystem restoration and ecosystem services enhancement in coastal waters
Dr. Jurate Lesutiene/ Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
5. Daugialąsčiai žuvų parazitai gėlo ir apysūrio vandens ekosistemose
Metazoan parasites of fish in coastal freshwater and brackish water ecosystems
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
6. Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai
Biofouling in aquatic environment: processes and impacts
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
7. Makrošiukšlių stebėsena ir valdymas pakrantės zonoje
Monitoring and management of macro-litter in coastal zones
Prof. Dr. habil. Gerald Schernewski
8. Jūrinės dugno buveinės: identifikavimas, klasifikavimas ir aplinkos būklės vertinimo indikatorių vystymas taikant povandeninių vaizdų metodus
Marine benthic habitats: identification, classification and the development of indicators for the environmental status assessment based on underwater imagery
Dr. Andrius Šiaulys
9. Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams
Ecological modeling for eutrophication studies in three European coastal waterbodies
Prof. Dr. Georg Umgiesser
10. Vandens ir maistinių medžiagų sulaikymo žemės ūkio baseinuose veiksmingumo ir optimizavimo įvertinimas
Assessment of effectiveness and optimization of water and nutrient retention measures in agricultural basins
Prof. Dr. Georg Umgiesser
11. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant palydovinius duomenis
Earth Observation-based assessment of ecological status over surface waters
Dr. Diana Vaičiūtė

Important dates:

Admission procedures Dates
Announcement of competition for admission to doctoral studies 2021-05-31
Deadline of application submission for admission to competition
(Please provide all necessary documents, including a document certifying recognition of the qualifications acquired abroad)*
2021-09-01, 10:00 – 2021-09-15, 13:00
Meeting of Committee of Doctoral studies, including participation of applicants 2021-09-30**
Announcement of list for those invited to doctoral studies 2021-10-01, 10:00
Deadline for acceptance of appeals to Committee until 2021-10-04, 16:00.
Announcement of results appeals consideration until 2021-10-05 16:00
Deadline for acceptance of appeals to Rector until 2021-10-08 16:00
Announcement of results appeals consideration and the announcement of the admitted to doctoral studies until 2021-10-11, 16:00
Signing of study contracts with invited to doctoral studies 2021-10-15

* A document certifying recognition of the qualifications acquired abroad issued by Klaipėda University (contact person: Kristina Mataitienė, tel. +370 46 398951; e-mail: kristina.mataitiene@ku.lt) or the Centre for Quality Assessment in Higher Education of Lithuania http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).; Recognition of qualifications may take 2 to 4 weeks.)
** date and time of the meeting to be specified