Menu Close

Doctoral studies 2020

Admission to doctoral studies program of Ecology and Environmental Sciences 2020.

Proposed thesis topics for the Doctoral degree studies (2020-2024) in Ecology and Environmental Science at Marine Research Institute (Klaipėda University)

Topics of doctoral dissertations:

Nr. Title Potential supervisor
1. Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai
Biofouling in aquatic environment: processes and impacts
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
sergej.olenin@jmtc.ku.lt
2. Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje
Interaction of bacterial pathogens with macrophytes and algae in the aquatic environment
Dr. Marija Kataržytė
marija.katarzyte@jmtc.ku.lt
3. Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti
Nature-based solution strategies to mitigate pathogenic vibrios in Baltic Sea ecosystems
Prof. Dr. habil. Matthias Labrenz
matthias.labrenz@io-warnemuende.de
4. Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose
The effect of persistent organic pollutants on activity and diversity of microbial community in estuarine sediments
Dr. Mindaugas Žilius
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
5. Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose
Impact of hazardous micropollutants on aquatic ecosystems and their reduction through advanced technologies in wastewater treatment plants
Dr. Mindaugas Žilius
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
6. Pasklidosios žemės ūkio vandens taršos patekimo į priekrantes lagūnas vertinimas ir efektyvių taršos mažinimo priemonių parinkimas
Analysis of the hydrology and land-based contaminant delivery to the coastal lagoons and effective strategies for nutrient mitigations
Prof. Dr. Georg Umgiesser
georg.umgiesser@ismar.cnr.it
7. Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams
Ecological modeling for eutrophication studies in three European coastal waterbodies
Prof. Dr. Georg Umgiesser
georg.umgiesser@ismar.cnr.it
8. Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse
Role of surface-groundwater interactions on water chemistry and fish communities along hydrological extremes in Lithuanian and Italian streams
Prof. Dr. Marco Bartoli
marco.bartoli@unipr.it

Application procedure for doctoral studies 2020:

https://www.ku.lt/studies/english-degree-studies/application-procedure/application-procedure-for-doctoral-studies/application-procedure-for-doctoral-studies-2019/#1501228248381-ef7c338d-b716

Important dates:

Admission procedures Dates
Announcement of competition for admission to doctoral studies 29-05-2020
Deadline of application submission for admission to competition 01-09-2020, 10:00 – 14-09-2020, 13:00
Meeting of Committee of Doctoral studies, including participation of applicants 30*-09-20202
Announcement of list for those invited to doctoral studies 01-10-2020, 10:00
Deadline for acceptance of appeals until 06-10-2020, 16:00
Announcement of results appeals consideration and the announcement of the admitted to doctoral studies until 09-10-2020, 16:00 **
Signing of study contracts with invited to doctoral studies 15-10-2020

*date and time of the meeting to be specified
** the deadlines for the acceptance and consideration of appeals may be extended, based on Art. 23 of the Regulations of Doctoral Studies in Ecology and Environmental Science of Klaipėda University (Senate resolution No. 11-58, 1st of June 2017).