11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI – 2018

posted in: Skelbimai | 0

Klaipėdos universitetas ir asociacija “Baltijos slėnis” 2018 metų gegužės 24–25 dienomis organizuoja 11-ąją mokslinę-praktinę konferenciją Jūros ir krantų tyrimai-2018.

Šios konferencijos tikslas – pristatyti naują Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto tyrimų infrastruktūrą, aptarti jūrinių tyrimų ir technologijų vystymosi perspektyvas, mokslo žinių komercinimo galimybes.

Mokslininkai ir tyrėjai kviečiami pristatyti pranešimus šiose temose:

1. Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai:

  – jūrinių tyrimų infrastruktūros Lietuvoje, naujausios jūrinių tyrimų iniciatyvos ir tinklai, jūrinių tyrimų ateitis ir poreikiai Lietuvoje;
  – jūros ir kranto zonos biologiniai, ekologiniai, geologiniai, hidrologiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai tyrimai;
  – tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
  – ekosistemų teikiamos paslaugos.

2. Mėlynosios ir žaliosios ekonomikos link – jūrinės technologijos ir sumanioji specializacija:

  – uostų ir jūrinės pramonės technologijos ir įrenginiai, intelektinės transporto sistemos;
  – išmaniosios technologijos ir pramonė 4.0;
  – energetikos ir aplinkosaugos technologijos;
  – biotechnologijos ir jų taikymas;
  – technologijų poveikis jūrinei aplinkai, jūros ir vandenų taršą mažinančios technologijos.

Konferencijos pranešimų medžiaga bus išspausdinta atskiru leidiniu. Kviečiame pateikti pranešimų medžiagą ir užsiregistruoti renginiui! Dalyvių registracija privaloma, vietų skaičius ribotas.

Svarbios datos:

2018 m. gegužės 15 d. – paskelbta konferencijos programa

Konferencija – 2018 m. gegužės 24–25 d.

Daugiau informacijos http://apc.ku.lt/krantai2018.