Jūros tyrimų institutas yra Klaipėdos universiteto padalinys, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti Jūrinio slėnio mokslinės infrastruktūros funkcionavimą, atvirą prieigą ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas vidaus ir išorės vartotojams, plėtoti bendradarbiavimą su verslu, paremtą aukšto lygio moksliniais tyrimais ir technologijų vystymu.

Instituto veiklos kryptys – jūros aplinkos ir jūrinių technologijų MTEP tyrimai biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srityse.

Atviros prieigos paslaugos tyrėjams ir verslo įmonėms:

  • hidrofiziniai, hidrocheminiai, geologiniai, biologiniai, ekologiniai jūros ir kranto zonos ekosistemų išteklių tyrimai;
  • oro taršos, kuro savybių, atsinaujinančių energijos išteklių tyrimai;
  • jūrinių ir kranto mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos, jūrinių konstrukcijų ir konstrukcinių medžiagų tyrimai;
  • intelektinių transporto sistemų valdymo išmaniųjų technologijų kūrimas;
  • laivybos uostų, laivų pramonės, jūrų verslų ir jūrinės energetikos technologijų ir įrenginių tyrimai;
  • laivų hidrodinamikos, mechanikos, energetikos ir aplinkosaugos technologijų, sistemų ir įrenginių tyrimai ir tobulinimas.

Dalis Jūros tyrimų instituto infrastruktūros įsigyta įgyvendinant Vyriausybės (2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 786) patvirtintą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, kurios paskirtis – Klaipėdoje įkurti ir vystyti Jūrinį slėnį.

Mokslinių laboratorijų pastato statybų dienoraštis.