Menu Close

Apie institutą

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas yra Klaipėdos universiteto savarankiškas mokslo ir studijų padalinys, Jūrinio slėnio branduolys. Instituto pagrindinis tikslas – vykdyti tarptautinio lygio jūrinių krypčių mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyrimais ir inovacijų vystymu grįstas MTEPI paslaugas verslui, dalyvauti formuojant universiteto ir nacionalines jūrines MTEP veiklų kryptis, dalyvauti studijų procese.

Dalis Jūros tyrimų instituto infrastruktūros įsigyta įgyvendinant Vyriausybės (2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 786) patvirtintą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, kurios paskirtis – Klaipėdoje įkurti ir vystyti Jūrinį slėnį.

Mokslinių laboratorijų pastato statybų dienoraštis.

Jūros tyrimų instituto lankstinukas, 2019