Menu Close

Atviros prieigos paslaugos

Atviros prieigos MTEP išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės (pdf)
Atviros prieigos principu veikiančių infrastruktūros išteklių ir teikiamų paslaugų sąrašas (pdf)

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti: