Menu Close

ChemSAR projektas

ChemSAR projektas sukurs bendrus reagavimo planus ir standartines operatyvines procedūras, siekiant išsaugoti žmonių gyvybes incidentuose, apimančiuose pavojingas ir kenksmingas medžiagas.
logo chemSAR

Pagal gelbėjimo tarnybų teikiamus duomenis šiuo metu vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje trūksta operatyvinių planų bei standartinių procedūrų, pritaikytų pavojingų ir kenksmingų medžiagų išsiliejimo incidentams Baltijos jūros regione. Dideli kiekiai cheminių medžiagų yra transportuojami jūra, todėl incidentų rizika išlieka pakankamai aukšta. Incidentai jūroje dažniausiai yra tarptautinio pobūdžio, todėl būtinybė bendroms reagavimo procedūroms ir žinių tobulinimui yra aktuali.

ChemSAR projektu siekiama sukurti operatyvinius reagavimo planus bei standartines procedūras, reikalingas vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje pavojingų ir kenksmingų medžiagų incidentų metų. Tokių planų tikslas apsaugoti žmonių gyvybes bei sumažinti poveikį aplinkai. Projekto metu bus parengta mokomoji medžiaga bei aktualių cheminių medžiagų duomenų bazė gelbėjimo tarnyboms bei kitoms susijusioms institucijoms, siekiant pagerinti bei suvienodinti reagavimo įgūdžius gelbėjimo operacijų metu. Pagrindiniai projekto rezultatai bus naudojami vykdant teorines gelbėjimo pratybas bei bandomasias tarptautines pratybas jūroje, siekiant išbandyti rezultatų pritaikomumą praktikoje.

Baltijos jūros regiono šalyse taikomos skirtingos praktikos, reaguojant į incidentus, apimančius pavojingas ir kenksmingas medžiagas. Visgi, atsižvelgiant į tarptautinį incidentų pobūdį išlieka būtinybė bendrų gelbėjimo operacijų organizavimui. Daugelis projekto partnerių atstovauja gelbėjimo tarnybas, t.y. pagrindines tikslines grupes. Iš viso projekte dalyvauja 9 partneriai iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Bendras projekto biudžetas siekia 2.5 M€, jis iš dalies finansuojamas Interreg Baltijos jūros regiono programos.

ChemSAR

Daugiau informacijos

Sergej Suzdalev, Projekto vadovas

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas
Universiteto al. 17, LT-92294
Klaipėda

Tel. +370 46 398 838
El. Paštas: sergej.suzdalev@apc.ku.lt

Posted in Įvykiai

Related Posts