Menu Close

Doktorantūros studijos 2020

Skelbiamas 2020 m. priėmimas į Klaipėdos universiteto Ekologijos ir aplinkotyros (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo sąlygos, tvarka ir datos

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros 2020 temų aprašymai

Daktaro disertacijų tematikos:

Nr. Disertacijos temos pavadinimas Numatomas temos vadovas
1. Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai
Biofouling in aquatic environment: processes and impacts
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
sergej.olenin@jmtc.ku.lt
2. Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje
Interaction of bacterial pathogens with macrophytes and algae in the aquatic environment
Dr. Marija Kataržytė
marija.katarzyte@jmtc.ku.lt
3. Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti
Nature-based solution strategies to mitigate pathogenic vibrios in Baltic Sea ecosystems
Prof. Dr. habil. Matthias Labrenz
matthias.labrenz@io-warnemuende.de
4. Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose
The effect of persistent organic pollutants on activity and diversity of microbial community in estuarine sediments
Dr. Mindaugas Žilius
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
5. Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose
Impact of hazardous micropollutants on aquatic ecosystems and their reduction through advanced technologies in wastewater treatment plants
Dr. Mindaugas Žilius
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
6. Pasklidosios žemės ūkio vandens taršos patekimo į priekrantes lagūnas vertinimas ir efektyvių taršos mažinimo priemonių parinkimas
Analysis of the hydrology and land-based contaminant delivery to the coastal lagoons and effective strategies for nutrient mitigations
Prof. Dr. Georg Umgiesser
georg.umgiesser@ismar.cnr.it
7. Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams
Ecological modeling for eutrophication studies in three European coastal waterbodies
Prof. Dr. Georg Umgiesser
georg.umgiesser@ismar.cnr.it
8. Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse
Role of surface-groundwater interactions on water chemistry and fish communities along hydrological extremes in Lithuanian and Italian streams
Prof. Dr. Marco Bartoli
marco.bartoli@unipr.it