Menu Close

Doktorantūros studijos – priėmimas 2021

Skelbiamas 2021 m. priėmimas į Klaipėdos universiteto Ekologijos ir aplinkotyros (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Disertacijos tematikos Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros programos priėmimui (2021-2025)

Nr. Disertacijos temos pavadinimas

Title

Numatomas temos vadovas
Potential supervisor
1. Mikro šiukšlės pietryčių Baltijos jūros aplinkoje
Micro litter in the coastal environment of the southeastern Baltic Sea
Dr. Marija Kataržytė/ dr. Arūnas Balčiūnas
2. Mezo ir submezoskalės dinamikos vaidmuo Arkties vandenyno aplinkoje remiantis daugiasensorinių palydovų stebėjimų duomenimis
The role of meso- and submesoscale dynamics in the Arctic Ocean’s environment from multi-mission satellite observations
Dr. Igor Kozlov
3. Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti
Nature-based solution strategies to mitigate pathogenic vibrios in Baltic Sea ecosystems
Prof. Dr. habil. Matthias Labrenz
4. Dirbtinių plaukiojančių šlapžemių panaudojimas ekosistemų atkūrimui ir ekosisteminių paslaugų gausinimui pakrantės vandenyse
Constructed floating wetlands as nature-based solutions for ecosystem restoration and ecosystem services enhancement in coastal waters
Dr. Jurate Lesutiene/ Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
5. Daugialąsčiai žuvų parazitai gėlo ir apysūrio vandens ekosistemose
Metazoan parasites of fish in coastal freshwater and brackish water ecosystems
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
6. Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai
Biofouling in aquatic environment: processes and impacts
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
7. Makrošiukšlių stebėsena ir valdymas pakrantės zonoje
Monitoring and management of macro-litter in coastal zones
Prof. Dr. habil. Gerald Schernewski
8. Jūrinės dugno buveinės: identifikavimas, klasifikavimas ir aplinkos būklės vertinimo indikatorių vystymas taikant povandeninių vaizdų metodus
Marine benthic habitats: identification, classification and the development of indicators for the environmental status assessment based on underwater imagery
Dr. Andrius Šiaulys
9. Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams
Ecological modeling for eutrophication studies in three European coastal waterbodies
Prof. Dr. Georg Umgiesser
10. Vandens ir maistinių medžiagų sulaikymo žemės ūkio baseinuose veiksmingumo ir optimizavimo įvertinimas
Assessment of effectiveness and optimization of water and nutrient retention measures in agricultural basins
Prof. Dr. Georg Umgiesser
11. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant palydovinius duomenis
Earth Observation-based assessment of ecological status over surface waters
Dr. Diana Vaičiūtė

Priėmimo sąlygos, tvarka ir datos

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnybai, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato stojamosios studijų įmokos kvitą:

  • Europos Sąjungos piliečiai – 40 Eur;
  • Ne Europos Sąjungos piliečiai – 80 Eur.

Informacija įmokai atlikti