Menu Close

Apie doktorantūros studijas

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros Klaipėdos universitetui teisė buvo suteikta ŠMM sprendimu 2003 metais, kokybės vertinimai atlikti 2011 ir 2015 metais. Doktorantūros programa skirta jūrų aplinkotyros ir vandenų ekologijos tyrimams vykdyti ir aukštos kvalifikacijos tyrėjams rengti.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

  • Doktorantūros studijų trukmė 4 metai, studijos pradedamos kiekvienų metų lapkričio 1 d.
  • Metinė valstybės skiriama stipendija nuo 2020 m bus 8.664 Eur (pirmaisiais studijų metais) ir 10.032 Eur (2-4 studijų metais); papildoma stipendijos dalis ir parama doktoranto mokslinėms išvykoms bei kitoms išlaidoms priklauso nuo temos ir studijų metų (žr. informaciją šių metų temose).
  • Keturių dalykų egzaminai (30 kreditų ) per pirmuosius studijų metus (tarptautiniai kursai užskaitomi).
  • Doktorantūros eigoje doktorantas atestuojamas kiekvienų metų pabaigoje už atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus.
  • Disertacija ginama paskelbus (arba gavus patvirtinimą apie priėmimą spaudai) bent dvi publikacijas tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics (CA) duomenų bazėje, arba mokslinėje monografijoje.
  • Du tipai disertacijų: 1) mokslinė monografija, kai doktorantas paskelbė bent 2 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent viename doktorantas yra pirmas autorius); arba 2) mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu, kai doktorantas paskelbė bent 4 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent dviejuose doktorantas yra pirmasis autorius).
  • Tyrimų rezultatai studijų metu pristatomi bent 2 tarptautinėse konferencijose.

Informacija apie priėmimą: