Menu Close

Priėmimas į doktorantūros studijas 2019 metais

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato stojamosios
studijų įmokos kvitą:

  • * Lietuvos piliečiai – 30 Eur.
  • * Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei Rytų partnerysčių valstybių
    (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano) piliečiai –50 Eur;
  • * Turintieji leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės – 50 Eur;
  • * Kitų šalių stojantieji – 80 Eur.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Luminor“,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.