Menu Close

Ekologijos ir aplinkotyros (hidrobiologija, jūrų biologija, vandenų ekologija, limnologija) mokslo kryptis

Daktaro disertacijų tematikos ir vadovai

 1. Kuršių marių drumsto ir skaidraus vandens būklė: vandens augalų ir žuvų bendrijų vaidmuo (vadovas dr. Marco Bartoli)
 2. Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus (vadovas dr. Martynas Bučas)
 3. Centrinės Baltijos jūros dugno vientisumas ir jo atsistatymas po dugninių tralų poveikio (vadovas dr. Darius Daunys)
 4. Centrinės Baltijos jūros priekrantės povandeninių landšaftų energetinė vertė bentofagams paukščiams (vadovas dr. Darius Daunys)
 5. Sūkurių vaidmuo Arkties vandenyno aplinkoje remiantis daugiamisijinių palydovių stebėjimų duomenimis (vadovas dr. Igor Kozlov)
 6. Farmaciniai junginiai estuarijų aplinkoje: jų pernaša, virsmai ir poveikis biogeocheminiams procesams (vadovas Dr. Reda Kubiliūtė)
 7. Patogeninių Vibrio spp. vaidmuo druskėto vandens mikrobiomuose klimato kaitos kontekste (vadovas dr. Matthias Labrenz)
 8. Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose (vadovas dr. Jūratė Lesutienė)
 9. Arkties pakrančių bentoso ekosistemos šiuolaikinio ledynų tirpsmo sąlygose (vadovas prof. habil. dr. Sergej Olenin)
 10. Moksliškai pagrįstas rizikos vertinimas Tarptautinei Balastinių vandenų konvencijai įgyvendinti (vadovas prof. habil. dr. Sergej Olenin)
 11. Tarpinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas (vadovas prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas)
 12. Sudėtingo baseino hidrologijos ir sausumos taršos analizė (vadovas dr. Georg Umgiesser)
 13. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant palydovinius duomenis (vadovas dr. Diana Vaičiūtė)