Menu Close

Rengiamos disertacijos

„Ekologijos ir aplinkotyros“ doktorantūra

Gabriela de los Ángeles, Escobar Sánchez „Makrošiukšlių stebėsena ir valdymas pakrantės zonoje“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Burak Kaynaroglu „Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams“, vadovas– prof. dr. Hans Georg Umgiesser
Saulė Medelytė „Jūrinės dugno buveinės: identifikavimas, klasifikavimas ir aplinkos būklės vertinimo indikatorių vystymas taikant povandeninių vaizdų metodus“, vadovas – dr. Andrius Šiaulys
Viktorija Sabaliauskaitė „Mikro šiukšlės pietryčių Baltijos jūros aplinkoje“, vadovas – dr. Arūnas Balčiūnas
Agnė Jucytė-Čičinė „Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose“, vadovas dr. Mindaugas Žilius
Rudy Benetti „Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Greta Kalvaitienė „Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje“, vadovė – dr. Marija Kataržytė
Elise Lorre „Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose“, vadovas – dr. Mindaugas Žilius
Paola Forni „Bentofagų jūrinių paukščių energetiniai poreikiai, mityba ir maisto resursų pasiskirstymas centrinės Baltijos priekrantės vandenyse“, vadovas – prof. dr. Darius Daunys
Reza Pashaei „Atsirandantys teršalai upės žiočių aplinkoje: pernešimas, išlikimas ir poveikis biogeocheminiams procesams“, vadovė – dr. Reda Dzingelevičienė
Esther Robbe „Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose“, vadovė – dr. Jūratė Lesutienė
Edvinas Tiškus „Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus“, vadovė – dr. Diana Vaičiūtė
Soukaina Elyaagoubi „Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Karolina Kaziukonytė „Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Vaidotas Andrašūnas „Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

„Fizinės geografijos“ doktorantūra

Arvydas Urbis „Kuršių nerijos (Lietuvos dalies) kraštovaizdžio estetinio patrauklumo vertinimas, taikant geografinę informacijos sistemą”, vadovas – R. Povilanskas
Remigijus Dailidė „Klimatografinių metodų taikymas Baltijos jūros pakrančių klimato kaitos įvertinimui”, vadovas – R. Povilanskas
Indrė Razbadauskaitė-Venskė „Tvaraus vartojimo geografinių skirtumų tyrimas: rinkodaros poveikis pertekliniam vartojimui ir taršai jūrų priekrantėse”, vadovas – I. Dailidienė
Vitalijus Kondrat „Nešmenų biudžeto kaitos vertinimas remiantis kranto skersinio profilio dinamika Pietryčių Baltijos regione”, vadovas – L. Kelpšaitė-Rimkienė
Ilona Šakurova „Išilginio nuosėdų transporto modeliavimas Pietryčių Baltijos jūroje kintančių gamtinių faktorių ir antropogeninės apkrovos sąlygomis”, vadovas – T. Soomere, konsultantas L. Kelpšaitė-Rimkienė
Erika Čepienė „Ekstremalių hidrometeorologinių sąlygų poveikis pietryčių Baltijos jūros regionui klimato kaitos ir didėjančios antropogeninės apkrovos fone“, vadovas – prof. dr. I. Dailidienė, konsultantas – dov. Dr. E. Stonevičius.
Laura Nesteckytė „Jūrinių pavojų vertinimas ir prognozavimas: žiniomis grįstas sprendimų priėmimas“, vadovas – prof. dr. Kai Myrberg, konsultantė – dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė.
Jonas Gintauskas „Baltijos jūros priekrantės buveinių fizinių sąlygų kaita“, vadovas vyr. m. dr. Martynas Bučas.