Menu Close

Rengiamos disertacijos

„Ekologijos ir aplinkotyros“ doktorantūra

Agnė Jucytė-Čičinė „Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose“, vadovas dr. Mindaugas Žilius
Rudy Benetti „Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Greta Kalvaitienė „Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje“, vadovė – dr. Marija Kataržytė
Elise Lorre „Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose“, vadovas – dr. Mindaugas Žilius
Hamidreza Hajihosseini „Pasklidosios žemės ūkio vandens taršos patekimo į priekrantes lagūnas vertinimas ir efektyvių taršos mažinimo priemonių parinkimas“, vadovas – prof. dr. Hans Georg Umgiesser
Paola Forni „Bentofagų jūrinių paukščių energetiniai poreikiai, mityba ir maisto resursų pasiskirstymas centrinės Baltijos priekrantės vandenyse“, vadovas – prof. dr. Darius Daunys
Reza Pashaei „Atsirandantys teršalai upės žiočių aplinkoje: pernešimas, išlikimas ir poveikis biogeocheminiams procesams“, vadovė – dr. Reda Dzingelevičienė
Esther Robbe „Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose“, vadovė – dr. Jūratė Lesutienė
Edvinas Tiškus „Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus“, vadovė – dr. Diana Vaičiūtė
Monia Magri „Eutrofinių lagūnų azoto ir fosforo pernašos tyrimas taikant Ekologinio tinklo analizę“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Soukaina Elyaagoubi „Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Karolina Kaziukonytė „Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Johanna Kristina Schumacher „Pakrančių ir jūrinės politikos įgyvendinimui skirtų įrankių ir metodų vystymas“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Lukas Oliver Ritzenhofen „Moliuskų auginimas mažo druskingumo Baltijos jūros zonose“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Donata Overlingė „Melsvabakterės kaip bioaktyvių metabolitų šaltinis: potencialus pritaikymas biotechnologijoje ir poveikis aplinkai“, vadovė – dr. Renata Pilkaitytė
Tobia Politi „Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Vaiva Stragauskaitė „Vandens kokybės rodiklių pagal makrofitobentosą vystymas ir testavimas priekrantės ir estuarijų aplinkoje“, vadovas – dr. Martynas Bučas
Vaidotas Andrašūnas „Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Sabina Solovjova „Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai“, vadovas – prof. habil. dr. Sergej Olenin
Edgaras Ivanauskas „Žuvų bendrijų daugiametės dinamikos analizė ir modeliavimas Kuršių mariose“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

„Fizinės geografijos“ doktorantūra

Arvydas Urbis „Kuršių nerijos (Lietuvos dalies) kraštovaizdžio estetinio patrauklumo vertinimas, taikant geografinę informacijos sistemą”, vadovas – R. Povilanskas
Remigijus Dailidė „Klimatografinių metodų taikymas Baltijos jūros pakrančių klimato kaitos įvertinimui”, vadovas – R. Povilanskas
Eglė Baltranaitė „Fizinių geografinių veiksnių poveikis Pietų Baltijos pajūrio kurortų konkurencingumui”, vadovas – R. Povilanskas, konsultantas L. Kelpšaitė-Rimkienė
Indrė Razbadauskaitė-Venskė „Tvaraus vartojimo geografinių skirtumų tyrimas: rinkodaros poveikis pertekliniam vartojimui ir taršai jūrų priekrantėse”, vadovas – I. Dailidienė
Vitalijus Kondrat „Nešmenų biudžeto kaitos vertinimas remiantis kranto skersinio profilio dinamika Pietryčių Baltijos regione”, vadovas – L. Kelpšaitė-Rimkienė
Ilona Šakurova „Išilginio nuosėdų transporto modeliavimas Pietryčių Baltijos jūroje kintančių gamtinių faktorių ir antropogeninės apkrovos sąlygomis”, T. Soomere, konsultantas L. Kelpšaitė-Rimkienė
Erika Čepienė, vadovas I. Dailidienė