Soukaina Elyaagoubi
Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas

Marta Lauro
Anaerobinės respiracijos keliai estuarijų nuosėdose: metalų redukcijos (Fe, Mn) ir metanogenezės vaidmuo

Karolina Kaziukonytė
Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas

Johanna Kristina Schumacher
Pakrančių ir jūrinės politikos įgyvendinimui skirtų įrankių ir metodų vystymas

Lukas Oliver Ritzenhofen
Moliuskų auginimas mažo druskingumo Baltijos jūros zonose

Vaiva Stragauskaitė
Vandens kokybės rodiklių pagal makrofitobentosą vystymas ir testavimas priekrantės ir estuarijų aplinkoje

Donata Overlingė
Melsvabakterių gaminamų antrinių metabolitų potencialus panaudojimas biotechnologijose

Tobia Politi
Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose

Mirco Haseler
Mezo- ir mikroplastikas Baltijos pajūrio aplinkoje

Vaidotas Andrašūnas
Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)

Greta Gyraitė
Žmogaus patogenai ir jų potenciali grėsmė rytinės Baltijos maudyklų vandenims

Rasa Idzelytė
Ledo įtaka ekologiniams procesams Kuršių mariose

Edgaras Ivanauskas
Žuvų bendrijų daugiametės dinamikos analizė ir modeliavimas Kuršių mariose

Sabina Solovjova
Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai

Čerkasova Natalija
Nemuno baseino hidrologinis modeliavimas

Toma Dabulevičienė
Apvelingo poveikis Pietryčių Baltijos jūros priekrančių ir tranzitinių lagūnų ekosistemoms

Miguel Inacio
Ekosistemų teikiamų paslaugų vertinimas pakrančių lagūnose

Donalda Karnauskaitė
Kranto zonos ir jūrinės aplinkos darnaus vystymosi vertinimas taikant indikatorius

Artūras Skabeikis
Juodažiočio grundalo (Neogobius melanostomus) vaidmuo Baltijos jūros atviros priekrantės mitybos tinkle

Greta Srėbalienė
Biologinių invazijų poveikio jūrų ekosistemoms kiekybinis vertinimas

Jovita Mėžinė
Nuosėdų pernašos modeliavimas Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje ir kranto zonoje