Vaidotas Andrašūnas
Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)

Čerkasova Natalija
Nemuno baseino hidrologinis modeliavimas

Toma Dabulevičienė
Apvelingo poveikis Pietryčių Baltijos jūros priekrančių ir tranzitinių lagūnų ekosistemoms

Greta Gyraitė
Žmogaus patogenai ir jų potenciali grėsmė rytinės Baltijos maudyklų vandenims

Mirco Haseler
Mezo- ir mikroplastikas Baltijos pajūrio aplinkoje

Rasa Idzelytė
Ledo įtaka ekologiniams procesams Kuršių mariose

Miguel Inacio
Ekosistemų teikiamų paslaugų vertinimas pakrančių lagūnose

Edgaras Ivanauskas
Žuvų bendrijų daugiametės dinamikos analizė ir modeliavimas Kuršių mariose

Donalda Karnauskaitė
Kranto zonos ir jūrinės aplinkos darnaus vystymosi vertinimas taikant indikatorius

Donata Overlingė
Melsvabakterių gaminamų antrinių metabolitų potencialus panaudojimas biotechnologijose

Tobia Politi
Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose

Artūras Skabeikis
Juodažiočio grundalo (Neogobius melanostomus) vaidmuo Baltijos jūros atviros priekrantės mitybos tinkle

Sabina Solovjova
Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai

Greta Srėbalienė
Biologinių invazijų poveikio jūrų ekosistemoms kiekybinis vertinimas

Vaiva Stragauskaitė
Vandens kokybės rodiklių pagal makrofitobentosą vystymas ir testavimas priekrantės ir estuarijų aplinkoje

Ligita Venckuvienė
Žemės ūkio naudmenų poveikio pakrantės lagūnos ekosistemai analizė ir vertinimas taikant agroekosistemų dinaminius imitacinius modelius

Jovita Mėžinė
Nuosėdų pernašos modeliavimas Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje ir kranto zonoje

Milana Puzerėnaitė
Svetimkraščių rūšių atplitimo į Klaipėdos uostą laivybos vektoriais rizikos vertinimas

Romualda Chuševė
Pietrytinės Baltijos jūros dalies ekosistemų būklės vertinimas remiantis dugno makrofaunos bendrijų charakteristikomis