Menu Close

Rengiamos disertacijos

Edvinas Tiškus „Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus“

Reza Pashaei „Atsirandantys teršalai upės žiočių aplinkoje: pernešimas, išlikimas ir poveikis biogeocheminiams procesams“

Paola Forni „Bentofagų jūrinių paukščių energetiniai poreikiai, mityba ir maisto resursų pasiskirstymas centrinės Baltijos priekrantės vandenyse“

Esther Robbe „Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose“

Monia Magri „Eutrofinių lagūnų azoto ir fosforo pernašos tyrimas taikant Ekologinio tinklo analizę“

Soukaina Elyaagoubi „Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas“

Karolina Kaziukonytė „Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas“

Johanna Kristina Schumacher „Pakrančių ir jūrinės politikos įgyvendinimui skirtų įrankių ir metodų vystymas“

Lukas Oliver Ritzenhofen „Moliuskų auginimas mažo druskingumo Baltijos jūros zonose“

Vaiva Stragauskaitė „Vandens kokybės rodiklių pagal makrofitobentosą vystymas ir testavimas priekrantės ir estuarijų aplinkoje“

Donata Overlingė „Melsvabakterių gaminamų antrinių metabolitų potencialus panaudojimas biotechnologijose“

Tobia Politi „Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose“

Mirco Haseler „Mezo- ir mikroplastikas Baltijos pajūrio aplinkoje“

Vaidotas Andrašūnas „Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)“

Greta Gyraitė „Žmogaus patogenai ir jų potenciali grėsmė rytinės Baltijos maudyklų vandenims“

Rasa Idzelytė „Ledo įtaka ekologiniams procesams Kuršių mariose“

Edgaras Ivanauskas „Žuvų bendrijų daugiametės dinamikos analizė ir modeliavimas Kuršių mariose“

Sabina Solovjova „Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai“