Menu Close

Rengiamos disertacijos

Rudy Benetti „Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli

Greta Kalvaitienė „Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje“, vadovė – dr. Marija Kataržytė

Elise Lorre „Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose“, vadovas – dr. Mindaugas Žilius

Hamidreza Hajihosseini „Pasklidosios žemės ūkio vandens taršos patekimo į priekrantes lagūnas vertinimas ir efektyvių taršos mažinimo priemonių parinkimas“, vadovas – prof. dr. Hans Georg Umgiesser

Paola Forni „Bentofagų jūrinių paukščių energetiniai poreikiai, mityba ir maisto resursų pasiskirstymas centrinės Baltijos priekrantės vandenyse“, vadovas – prof. dr. Darius Daunys

Reza Pashaei „Atsirandantys teršalai upės žiočių aplinkoje: pernešimas, išlikimas ir poveikis biogeocheminiams procesams“, vadovė – dr. Reda Dzingelevičienė

Esther Robbe „Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose“, vadovė – dr. Jūratė Lesutienė

Edvinas Tiškus „Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus“, vadovė – dr. Diana Vaičiūtė

Monia Magri „Eutrofinių lagūnų azoto ir fosforo pernašos tyrimas taikant Ekologinio tinklo analizę“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli

Soukaina Elyaagoubi „Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

Karolina Kaziukonytė „Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

Johanna Kristina Schumacher „Pakrančių ir jūrinės politikos įgyvendinimui skirtų įrankių ir metodų vystymas“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski

Lukas Oliver Ritzenhofen „Moliuskų auginimas mažo druskingumo Baltijos jūros zonose“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski

Mirco Haseler „Mezo- ir mikroplastikas Baltijos pajūrio aplinkoje“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski

Donata Overlingė „Melsvabakterės kaip bioaktyvių metabolitų šaltinis: potencialus pritaikymas biotechnologijoje ir poveikis aplinkai“, vadovė – dr. Renata Pilkaitytė

Tobia Politi „Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli

Vaiva Stragauskaitė „Vandens kokybės rodiklių pagal makrofitobentosą vystymas ir testavimas priekrantės ir estuarijų aplinkoje“, vadovas – dr. Martynas Bučas

Vaidotas Andrašūnas „Daugiametės sezoninės planktono gausumo ir rūšinės sudėties kaitos įtaka žuvų lervų ir šiųmetukų išgyvenamumui tranzitiniuose vandenyse (Kuršių mariose)“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

Sabina Solovjova „Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai“, vadovas – prof. habil. dr. Sergej Olenin

Greta Gyraitė „Žmogaus patogenai ir jų potenciali grėsmė rytinės Baltijos maudyklų vandenims“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski

Rasa Idzelytė „Ledo įtaka ekologiniams procesams Kuršių mariose“, vadovas – prof. dr. Hans Georg Umgiesser

Edgaras Ivanauskas „Žuvų bendrijų daugiametės dinamikos analizė ir modeliavimas Kuršių mariose“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas