Menu Close

Dr. Stephanie Bordeneve (La Rochelle universitetas) paskaitos apie analitinių tyrimų metodų taikymą mėlynosiose biotechnologijose

Šiais metais Klaipėdos universiteto Ekologijos ir aplinkotyros programos magistrantams skirtas Mėlynosios biotechnologijos kursas buvo parengtas bendradarbiaujant su docente dr. Stéphanie Bordenave iš La Rochelle universiteto (Prancūzija). Mėlynųjų biotechnologijų kursas skirtas supažindinti studentus su jūrų biotechnologijų tyrimais, jūrų organizmų pritaikymu ir panaudojimu biotechnologijose, bei apžvelgti etinius, teisinius bei intelektinės nuosavybės aspektus susijusius su mėlynosiomis biotechnologijomis. Profesorė supažindino studentus su analitiniais metodais, kurie naudojami mėlynojoje biotechnologijoje, taip pat pasidalijo savo tyrimų rezultatais apie antrinių metabolitų išskirtų iš jūros organizmų panaudojimą žmonių mitybai ir sveikatai.

dr. Stéphanie Bordenave nuo 2009 metų koordinavo Europos Sąjungos programos projektą „Mėlynųjų biotechnologijų magistras Mėlynajai karjerai“. Ji yra La Rochelle universiteto „Taikomosios mėlynosios biotechnologijos“ magistro programos koordinatorė. Šios studijos skirtos pažinti mėlynųjų biotechnologijų naudą sveikatos, mitybos ir akvakultūros pramonei. La Rochel universitete ji dėsto biochemijos, mitybos pagrindus, spektrofizikos tyrimų metodus, taip pat supažindina kaip biotechnologijų pagalba sukurti aukštesnės vertės produktus iš vandens biomasės. Klaipėdos universitetas ir La Rochelle universitetas priklauso EU-CONEXUS universiteto tinklui: https://www.eu-conexus.eu.

Posted in Įvykiai, Mokslas

Related Posts