Dugno bestuburių ir bakterijų asociacijų įtakos azoto virsmams tyrimai drieksis nuo tropikų iki poliarinio rato

posted in: Įvykiai | 0

Yra žinoma, kad didžiąją dalį azoto virsmų Žemės rutulyje atlieka bakterijos. Naujausi tyrimai rodo, kad ekologinė sąveika tarp meio-, makrofaunos ir bakterijų yra svarbi reguliuojant N virsmus dumblingose nuosėdose. Šią tematiką tirs Klaipėdos universiteto, Parmos universiteto (Italija) ir Stokholmo universiteto (Švedija) ir Anthon Dohrn zoologinės stoties (Italija) mokslininkai, vadovaujami dr. Mindaugo Žiliaus, naujame jaunųjų mokslininkų projekte – INBALANCE.

Projekto tikslas yra nustatyti ekologinės sąveikos tarp bakterijų ir jų šeimininkų – dugno bestuburių – kiekybinę svarbą reguliuojant azoto virsmus seklių estuarijų nuosėdose. Šiuo projektu bus siekiama identifikuoti bakterijas, asocijuotas su dugno bestuburiais (šeimininkais), kurie yra gausiausia meio- ir makrofaunos funkcinė grupė estuarijose bei nustatyti šių bakterijų aktyvumą ir galimą asociacijų pobūdį: nuo atsitiktinės asociacijos iki glaudžios simbiozės.

Plačiau skaitykite čia.