Menu Close

Eglė Baltranaitė

El. paštas:

egle.baltranaite@ku.lt

Kompetencijos:

Pakrančių turizmas ir paplūdimių valdymas

Išsilavinimas

2001 Turizmo ir rekreacijos bakalauro laipsnis (BSc), Klaipėdos universitetas, Lietuva

2016 Turizmo ir poilsio magistro laipsnis (MSc), Klaipėdos universitetas, Lietuva

Fizinės geografijos doktorantė (stipendija), Klaipėdos universitetas, Lietuva

Darbo patirtis

03/2012 – 07/2013 Projekto administratorė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos projekte „Šilutės rajono ir Neringos savivaldybės tvarios žuvininkystės plėtros strategija“ , Žuvininkystės vietos veiklos grupė VšĮ „Pasienio žuvys, Lietuva

Nuo 07/2013 Direktoriaus pavaduotoja, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Lietuva

02/2015 – 03/2015 asistentė, Leibniz institute Baltijos jūros tyrimams, Vokietija

04/2015 – 12/2016 Tyrėja BONUS projekte „Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje“ (BALTCOAST), Klaipėdos universitetas, Lietuva

Nuo 09/2017 Projekto veiklų koordinatorė Interreg Pietų Baltijos programos projekte „Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose – vystymosi galimybės Pietų Baltijos regione“ (CATCH), Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Lietuva

Narystė organizacijose

07/2014 – 10/2015 Prezidentė, Asociacija „Vidmarės“

01/2009 – 07/2011 Valdybos pirmininko pavaduotoja, VšĮ „Pasienio žuvys“

Nuo 2015 (anksčiau 2010 – 2011) Valdybos narė, Klaipėdos regiono turizmo taryba prie Klaipėdos regiono plėtros tarybos, Lietuva

Posted in Žmonės

Related Posts