Kontaktai:
dr. Nerijus Blažauskas

fleet@apc.ku.lt

Atliekame kompleksinius jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimus bei koordinuojame laivų bei ekspedicinių tyrimų paslaugų teikimą mokslo institucijoms ir ūkio subjektams.

Mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ – moderni jūros tyrimų laboratorija atliekanti jūros aplinkos mokslinius tiriamuosius darbus.

Burlaiviai „Brabander“ ir „Odisėja“ dalyvauja moksliniuose tyrimuose, atlieka buriavimo mokymus, teikia pramoginio ir mokomojo buriavimo paslaugas.

Personalas atlieka šiuos jūros ir sausumos tyrimus:

  • Geologiniai tyrimai: jūros dugno mėginių paėmimas; paviršinio sluoksnio kerno paėmimas; akustinė dugno nuotrauka; dugno morfologija;
  • Geofiziniai tyrimai: jūros dugno struktūros tyrimai; geologinių sluoksnių geofizikinių parametrų nustatymas; magnetinių anomalijų nustatymas; gręžinių karotažas, 2D/3D seisminiai žemės gelmių tyrimai; elektrinė tomografija;
  • Hidrologiniai tyrimai: srovių matavimas; pakibusių dalelių kiekio nustatymas; hidrologinių parametrų nustatymas; vandens kokybės tyrimas;
  • Archeologiniai tyrimai: paskendusių objektų identifikavimas; “palaidotų” po nuosėdomis objektų paieška;
  • Bioįvairovės tyrimai: jūros dugno bendrijų tyrimai; planktono tyrimai; dugno faunos ir floros tyrimai;
  • Inžineriniai tyrimai: jūros dugno struktūros tyrimai; inžineriniai konstrukcijų pažeidimo tyrimai;
    geo-inžineriniai sausumos tyrimai; gruntų stipruminių savybių nustatymas; “palaidotų” po nuosėdomis inžinerinių objektų monitoringas.