Hidrografinio bujaus pastatymas jūroje

posted in: Įvykiai | 0

Nuo 2018-07-26 d. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas priekrantėje ties Klaipėdos uosto įplauka pradeda nuolatinį jūros aplinkos hidrometeorologinių parametrų stebėjimą hidrografiniams matavimams skirtu plūduru. 19 m gylyje įdiegtas plūduras automatizuotu būdu kas 15 min. trijuose lygiuose matuoja vandens parametrus bei renka duomenis apie meteorologines sąlygas. Plūduras naudoja saulės energiją, turi duomenų kaupiklį, GPS, radijo ryšį.

Matuojami parametrai:
• Vėjo greitis ir kryptis,
• Saulės spinduliuotė,
• Oro temperatūra,
• Slėgis,
• Santykinis oro drėgnumas,
• Vandens temperatūra,
• Vandens druskingumas,
• Srovės greitis ir kryptis,
• Bangų aukštis ir periodas,
• Ištirpusio deguonies kiekis,
• Vandens drumstumas,
• Chlorofilas A.

Momentiniai matavimų duomenys bus viešai skelbiami JTI tinklapyje, o norintys gauti duomenis už pasirinktą laikotarpį, galės kreiptis el. paštu fleet@apc.ku.lt

Plūduras įsigytas Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos remiamo projekto “Lietuvos jūrų išteklių darniojo valdymo sistema taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą” (sutarties Nr. LT0047, http://corpi.ku.lt/~lt0047/) lėšomis.

Fotografijos A. Figoro, 2018 07 26