Kontaktai:
Paulius Rapalis

marine.chemistry@apc.ku.lt

Oro užterštumo ir taršos iš energetinių įrenginių tyrimai, kuro fizikinių-cheminių savybių analizė:

  • mobilūs, didelio tikslumo, automatinio veikimo kompleksiniai dujų analizatoriai NOx, SO2, CO, O2 matavimams emisijos šaltiniuose: Horiba 250, Testo Maritime. Analizatoriai skirti nustatyti dujų, išeinančių išmetimo vamzdžiu koncentracijas;
  • automatiniai, monokomponentiniai dujų analizatoriai NOx ir O3 matavimams aplinkos ore ir emisijos šaltiniuose. Šiais įrengimais nustatomas oro užterštumo žmogui kenksmingomis dujomis lygis;
  • kuro tyrimo įranga: automatinė kieto (biokuro ir skysto kuro) elementinės sudėties (C, H, S, N, O) analizavimo įranga; automatinis kalorimetras šilumingumo nustatymui. Šaltų kuro charakteristikų (pliūpsnio temperatūros, stingimo, filtruojamumo temperatūros), cetaninio skaičiaus , tepumo savybių analizatoriai;
  • oksidacinio stabilumo, vandens kiekio skystame kure ir drėgmės kiekio, peleningumo nustatymo kietame kure įranga;
  • mobili kompleksinė aplinkos oro užterštumo (NOx, SO2, CO, CH, CO2, Pm2,5, PM 10) tyrimų laboratorija.