Kontaktai:
doc. dr. Mindaugas Žilius

marine.ecosystems@apc.ku.lt

Kompleksiniai įvairių ekosistemos komponentų tyrimai, rezultatų analizė ir apibendrinimas naudojant daugiafunkcinius modeliavimo įrankius:

  • standartinė mikroskopavimo įranga įvairių taksonominių grupių kiekybinei ir struktūros analizei, trofologiniams, morfometriniams ir bendrijų struktūros tyrimams;
  • unikali mikroskopavimo įranga archeologinės, biologinės ir kitos kietos medžiagos tyrimams nepažeidžiant jos makro- ir mikrostruktūros;
  • laboratoriniai inkubatoriai ir specializuotos mezokosmų sistemos eksperimentiniams fiziologiniams tyrimams ir medžiagų srautų analizei vandens ekosistemose;
  • analitinė įranga maistmedžiagių ir organinės anglies nustatymui;
  • sedimentologinė įranga dalelių dydžio ir formos tyrimams, mėginių frakcionavimui, mechaninių grunto savybių tyrimams;
  • Specializuotos GIS duomenų bazės, erdvinė duomenų analizė, 2D ir 3D kartografavimas, hidrodinaminis, litodinaminis ir ekologinis modeliavimas.