Menu Close

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

Vadovas: doc. dr. Mindaugas Žilius
Kontaktai: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija yra vienas iš moderniausių Jūros tyrimų instituto infrastruktūros padalinių, apimančių vandenų ekologijos ir biogeochemijos skyrius.

Ekologijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

1. Planktono (fitoplanktono, zooplanktono ir bakterioplanktono) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai upėse, tvenkiniuose, ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai, invertuoti ir epifluorescenciniai mikroskopai bei tėkmės citometras

2. Bentoso (zoobentoso ir makrofitobentoso) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai dugno nuosėdose ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai mikroskopai ir stereomikroskopai

3. Aplinkos genetikos tyrimai visuose gamtiniuose komponentuose

  • Rūšies identifikavimas ir bendrijos struktūros analizė panaudojant molekulinius markerius
  • Bioįvairovės nustatymas ir nevietinių rūšių stebėsena taikant DNR barkodavimą/metabarkodavimą
  • Patogeninių mikroorganizmų aptikimas vandens sistemose

Naudojama įranga:

  – Realaus laiko PGR sistema
  – Kiekybinė realaus laiko PGR
  – Gelių elektroforezės ir dokumentavimo sistemos
  – QIAcube (pilnai automatizuota mėginių paruošimo sistema)
  – Mikroplokštelių skaitytuvai
  – Laminarai
  – Žemos temperatūros šaldikliai

4. Eksperimentiniai tyrimai vandens sistemose

  • Biogeocheminių procesų ir jų sąveikos su kitais aplinkos komponentais vertinimas
  • Eksperimentai su skirtingais vandens mikro- ir makroorganizmais
  • Deguonies trūkumo priežasties nustatymas vandens telkinyje
  • Metodų vystymas biogeocheminių procesų tyrimams

Naudojama įranga:

  – Inkubacinės sistemos nuo 5 mL iki 5 L su aplinkos sąlygų kontrole
  – Dugno nuosėdų mikroprofiliavimo sistema (O2, H2S, N2O, pH)
  – Porinio vandens iš dugno nuosėdų ekstrahavimo sistema
  – Vandens parametrų (O2, pH, temperatūros, laidumo ir kt.) multifunkciniai matuokliai (elektrocheminiai ir optiniai)
  – Dujų maišymo įranga
  – Klimato kambariai su temperatūros, šviesos, drėgmės kontrole
  – Kultūrų auginimo spintos

5. Nuosėdų ir grunto tyrimai (vandens telkiniuose ir sausumoje)

  • Dugno nuosėdų ir sausumos gruntų (žvyras, smėlis) granuliometrinė analizė
  • Grunto savybių testavimas

Naudojama įranga:

  – Lazerinis dalelių analizatorius
  – Purtyklė su sietų komplektu
  – Mėginių dalytuvas
  – Mechaninių grunto savybių bandymo įranga

Biogeochemijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

  • Metalų nustatymas vandenyje ir ištraukose
  • Elementinė dirvožemio, nuosėdų, biologinių ar žmogaus sukurtų objektų sudėties analizė
  • Nuolatinių ar naujai atsirandančių (farmacinių produktų) organinių teršalų identifikavimas ir kiekybinis vertinimas vandenyje
  • Fitoplanktono pigmentų analizė
  • Skirtingų anijonų (SO42-, Cl-, F- ir Br-) nustatymas vandenyje
  • Ištirpusių maistingųjų medžiagų (NH4+, NO2-, NO3-, SiO2, PO43-, DON, TN, DOP, TP ir BSi) analizė vandenyje ir ištraukose
  • Ištirpusios neorganinės ir organinės anglies (DIC ir DOC), bendro šarmingumo ir pH nustatymas

Naudojami metodai:

  Skystinė chromatografija (UPLC-MS/MS, HPLC-DAD+FL, ir IC)
  Dujų chromatografija (GC-MS, GC-FID+BID)
  Rentgeno spindulių fluorascencija (XRF spektrometras)
  Sužadintos plazmos (ICP-MS)
  Spektrofotometrija (UV/VIS, nepertraukiamo srauto analizatorius)
  Infraraudonųjų spindulių (TOC/TN analizatorius)

Darbo laboratorijoje taisyklės :