Menu Close

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

Vadovas: doc. dr. Mindaugas Žilius
Kontaktai: mindaugas.zilius@ku.lt

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti:

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija yra vienas iš moderniausių Jūros tyrimų instituto infrastruktūros padalinių, apimančių vandenų ekologijos ir biogeochemijos skyrius.

Ekologijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

1. Planktono (fitoplanktono, zooplanktono ir bakterioplanktono) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai upėse, tvenkiniuose, ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai, invertuoti ir epifluorescenciniai mikroskopai bei tėkmės citometras

2. Bentoso (zoobentoso ir makrofitobentoso) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai dugno nuosėdose ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai mikroskopai ir stereomikroskopai

3. Aplinkos genetikos tyrimai visuose gamtiniuose komponentuose

 • Rūšies identifikavimas ir bendrijos struktūros analizė panaudojant molekulinius markerius
 • Bioįvairovės nustatymas ir nevietinių rūšių stebėsena taikant DNR barkodavimą/metabarkodavimą
 • Patogeninių mikroorganizmų aptikimas vandens sistemose

Naudojama įranga:

 • Realaus laiko PGR sistema
 • Kiekybinė realaus laiko PGR
 • Gelių elektroforezės ir dokumentavimo sistemos
 • QIAcube (pilnai automatizuota mėginių paruošimo sistema)
 • Mikroplokštelių skaitytuvai
 • Laminarai
 • Žemos temperatūros šaldikliai

4. Eksperimentiniai tyrimai vandens sistemose

 • Biogeocheminių procesų ir jų sąveikos su kitais aplinkos komponentais vertinimas
 • Eksperimentai su skirtingais vandens mikro- ir makroorganizmais
 • Deguonies trūkumo priežasties nustatymas vandens telkinyje
 • Metodų vystymas biogeocheminių procesų tyrimams

Naudojama įranga:

 • Inkubacinės sistemos nuo 5 mL iki 5 L su aplinkos sąlygų kontrole
 • Dugno nuosėdų mikroprofiliavimo sistema (O2, H2S, N2O, pH)
 • Porinio vandens iš dugno nuosėdų ekstrahavimo sistema
 • Vandens parametrų (O2, pH, temperatūros, laidumo ir kt.) multifunkciniai matuokliai (elektrocheminiai ir optiniai)
 • Dujų maišymo įranga
 • Klimato kambariai su temperatūros, šviesos, drėgmės kontrole
 • Kultūrų auginimo spintos

5. Nuosėdų ir grunto tyrimai (vandens telkiniuose ir sausumoje)

 • Dugno nuosėdų ir sausumos gruntų (žvyras, smėlis) granuliometrinė analizė
 • Grunto savybių testavimas

Naudojama įranga:

 • Lazerinis dalelių analizatorius
 • Purtyklė su sietų komplektu
 • Mėginių dalytuvas
 • Mechaninių grunto savybių bandymo įranga

Biogeochemijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

 • Metalų nustatymas vandenyje ir ištraukose
 • Elementinė dirvožemio, nuosėdų, biologinių ar žmogaus sukurtų objektų sudėties analizė
 • Nuolatinių ar naujai atsirandančių (farmacinių produktų) organinių teršalų identifikavimas ir kiekybinis vertinimas vandenyje
 • Fitoplanktono pigmentų analizė
 • Skirtingų anijonų (SO42-, Cl-, F- ir Br-) nustatymas vandenyje
 • Ištirpusių maistingųjų medžiagų (NH4+, NO2-, NO3-, SiO2, PO43-, DON, TN, DOP, TP ir BSi) analizė vandenyje ir ištraukose
 • Ištirpusios neorganinės ir organinės anglies (DIC ir DOC), bendro šarmingumo ir pH nustatymas

Naudojami metodai:

 • Skystinė chromatografija (UPLC-MS/MS, HPLC-DAD+FL, ir IC)
 • Dujų chromatografija (GC-MS, GC-FID+BID)
 • Rentgeno spindulių fluorascencija (XRF spektrometras)
 • Sužadintos plazmos (ICP-MS)
 • Spektrofotometrija (UV/VIS, nepertraukiamo srauto analizatorius)
 • Infraraudonųjų spindulių (TOC/TN analizatorius)

Saugos ir sveikatos instrukcijos: