Kontaktai:
doc. dr. Mindaugas Žilius

mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija yra Jūros tyrimų instituto infrastruktūros padalinys, apimantis ekologijos ir biogeochemijos skyrius.

Ekologijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

1. Planktono tyrimai (vandens storymėje):
 • Fitoplanktonas (šviesiniai ir invertuoti mikroskopai)
 • Zooplanktonas (šviesiniai mikroskopai)
 • Bakterioplanktonas (tėkmės citometras, epifluorascencinis mikroskopas)
2. Bentoso tyrimai (dugno nuosėdose):
 • Zoobentosas (šviesiniai mikroskopai, stereomikroskopai)
 • Makrofitobentosas (stereomikroskopai)
 • Mikrofitobentosas (epifluorascencinis mikroskopas)
3. Aplinkos genetikos tyrimai (visuose komponentuose)
 • Molekulinių markerių taikymas rūšies identifikavimui, funkcinei genomikai, bendrijos struktūros analizei
 • Šiuolaikinių metodų (DNR barkodavimas/metabarkodavimas) taikymas bioįvairovei nustatyti ir nevietinių rūšių stebėsenai
 • Patogeninių mikroorganizmų aptikimas vandens sistemose
  • – Realaus laiko PGR sistema
   – Kiekybinė realaus laiko PGR
   – Gelių elektroforezės ir dokumentavimo sistemos
   – QIAcube (pilnai automatizuota mėginių paruošimo sistema)
   – Mikroplokštelių skaitytuvai
   – Laminarai
   – Žemos temperatūros šaldikliai
4. Eksperimentiniai tyrimai (vandens sistemose)
 • Biogeocheminių procesų ir jų sąveikos su kitais aplinkos komponentais vertinimas
 • Eksperimentai su skirtingais vandens mikro- ir makroorganizmais
 • Metodų vystymas biogeocheminių procesų tyrimams.
  • – Inkubacinės sistemos nuo 5 mL iki 5 L su aplinkos sąlygų kontrole
   – Mikroprofiliavimo sistema (O2, H2S, N2O, pH)
   – Porinio vandens ekstrahavimo sistemos
   – Deguonies minioptodų sistemos
   – Dujų maišymo įranga
   – Klimato kambariai su temperatūros, šviesos, drėgmės kontrole
   – Kultūrų auginimo spintos
5. Nuosėdų ir grunto tyrimai (vandens telkiniuose ir sausumoje)
 • Dugno nuosėdų ir sausumos gruntų (žvyras, smėlis) granuliometrinė analizė
 • Grunto savybių testavimas.
  • – Lazerinis dalelių analizatorius
   – Purtyklė su sietų komplektu
   – Mėginių dalytuvas
   – Mechaninių grunto savybių bandymo įranga.

Biogeochemijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga:

 • Metalai ir metaloidai skirtingose matricose, nuo vandens iki pavienių ląstelių ir nanodalelių
 • Elementinė dirvožemio, nuosėdų, biologinių ar žmogaus sukurtų objektų sudėtis
 • Nuolatinių ar naujai atsirandančių organinių teršalų identifikavimas ir kiekybinis vertinimas vandenyje, augaluose, dirvožemyje
 • Fitoplanktono pigmentų analizė
 • Skirtingų anijonų nustatymas (SO42-, Cl-, F- ir Br-)
 • Ištirpusių maistmedžiagių analizė (NH4+, NO2-, NO3-, SiO2, PO43-, DON, TN, DOP, TP ir BSi)
 • Ištirpusios anglies nustatymas (DIC ir DOC) ir šarmingumas
Taikomos technologijos
  Skystinė chromatografija:

   – UPLC-MS
   – HPLC
   – IC

  Dujų chromatografija:

   – GC-MS
   – GC-FID+BID

  Kita:

   – ICP-MS
   – RSS
   – TOC/TN analizatorius
   – Nepertraukiamo srauto analizatorius
   – FIA
   – UV/VIS spektrometras