Jūros tyrimų instituto mokslininkai 8-ajame Europos pakrančių lagūnų simpoziume EUROLAG

posted in: Įvykiai | 0

2018 m. kovo 20-23 dienomis 8-ajame Europos pakrančių lagūnų simpoziume, kuris vyko Atėnuose, Graikijoje, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto 6 mokslo darbuotojai ir 6 doktorantai skaitė mokslinius pranešimus, kurių santraukas galima rasti čia.

Simpoziumas buvo skirtas moksliniams tyrimams, susijusiems su pakrančių lagūnomis, jų funkcionavimu ir klimatiniais pokyčiais, biologine įvairove ir vandens kokybe, žuvininkyste ir akvakultūra, apsauga, valdymu ir tvariu naudojimu.

Simpoziumo metu Klaipėdos universiteto mokslininkai su kitų šalių mokslininkais diskutavo apie Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkų su partneriais vykdomus Kuršių marių ir Baltijos jūros mokslinių tyrimų projektus BaltCoast – Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje (angl. A Systems Approach Framework for Coastal Research and Management in the Baltic), Ecopotential – Aplinkos stebėjimai ekosistemų paslaugoms gerinti (angl. Improving future ecosystem benefits through earth observations), LiveLagoons – Aktyvių kliūčių naudojimas maistinių medžiagų pašalinimui ir vietos vandens kokybės gerinimui Baltijos lagūnose (angl. The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons), EcoServe – Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (angl. The future ecosystem services of the Lithuanian coastal zone: the global change perspective).