Menu Close

Kuršių marių žydėjimas matomas iš kosmoso – projekto EOMORES mokslinė ekspedicija

2018 gegužės 8-10 dienomis Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vyko Horizon 2020 EOMORES (http://eomores-h2020.eu/) projekto kasmetinis susitikimas, kuriame dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Italijos, Estijos, Olandijos, Belgijos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Projekto koordinatorė Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja dr. Diana Vaičiūtė.

Susitikimas prasidėjo moksline ekspedicija Kuršių mariose, kurios metu Jūros tyrimų instituto ir Tartu Observatorijos (Estija) mokslininkų komandos atliko bio-optinių vandens savybių matavimus ir rinko mėginius. Ekspedicijos dieną virš Kuršių marių akvatorijos zujo neįtikėtinai gausus mokslinių palydovų būrys – Europos Kosmoso Agentūros COPERNICUS Sentinel-2 ir Sentinel-3, NASA Landsat-8. Visų šių palydovų duomenys bus validuojami su mokslininkų atliktais in situ matavimais, siekiant operatyviai stebėti Kuršių marių vandens kokybę, fitoplanktono vystymąsi ir vandens „žydėjimo“ atvejus. Ekspedicijos metu chlorofilo a koncentracija buvo apie 60 µg l-1 (vasaros metu gali būti net iki 500 µg l-1), vyravo pavasario sezonui būdingi titnaginiai dumbliai. Vis tik fitoplanktono sudėtyje jau aptinkamos ir melsvabakterės, kurios „žydi“ vasarą, ir pastaruoju metu sulaukia bene didžiausio mokslininkų dėmesio.

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti nuotoliniais tyrimais pagrįstas paslaugas vandens telkinių ekologinės būklės stebėsenai. Projekto veiklose aktyviai dalyvauja institucijos, kurios yra atsakingos už ekologinės būklės stebėseną. Lietuvoje projekto veiklose dalyvauja tokios suinteresuotos institucijos kaip Aplinkos Apsaugos Agentūros Jūrinių Tyrimų Departamentas, Gamtos tyrimų centras.

Projekte siekiama taikant COPERNICUS Sentinel duomenis kartografuoti aplinkos kokybės parametrus tokius kaip chlorofilo a koncentracija, suspenduotų ir spalvotos ištirpusios organinės medžiagos koncentracija, vandens skaidrumas ir temperatūra, melsvabakterių „žydėjimas“ ir vandens augalija. Susitikimo metu buvo aptariami pirmųjų metų pasiekimai bei ateinančiųjų metų planai.
Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos “Horizon 2020” lėšomis.

Nuotraukų autorės: D. Vaičiūtė, E. Navickienė

Posted in Įvykiai

Related Posts