Menu Close

Prof. habil. dr. Gerald Schernewski

El. Paštas:

gerald.schernewski@io-warnemuende.de

Kompetencijos:

Plataus spektro taikomieji pakrantės ir jūros tyrimai

Pareigos:

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pakrantės ir jūros valdymo grupės vadovas

Leibnico Baltijos jūros tyrimų instituto Varnemiundėje, Vokietija, Pakrantės ir jūros valdymo grupės vadovas

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto profesorius

Europos krantų apsaugos draugijos (angl. – Coastal & Marine Union – EUCC) prezidentas

Pagrindinės tyrimų temos

Integruotas Kranto Zonos Valdymas (IKZV) – sisteminiu požiūriu grindžiamos struktūros (angl. Systems Approach Framework, SAF), įvairių įrankių ir strategijų tobulinimas ir pritaikymas krante siekiant darnaus valdymo ir planavimo. Siekiama palaikyti jūrų erdvės planavimą ir kranto valdymą.

Ekosisteminės paslaugos ir indikatoriai – tyrimo metodų ir valdymo įrankių, skirtų įvertinti ekosistemų teikiamų išteklių ir paslaugų kaitą kūrimas ir pritaikymas.

Eko-technologijos – priemonių gerinančių ekologinę pakrantės vandenų būklę vertinimas ir pritaikymas, įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvos (angl. Water Framework Directive, WFD) aplinkosaugos politiką. Tyrimo pavyzdys: įvairių moliuskų rūšių kultivavimas siekiant pagerinti vandens kokybę.

Jūrą teršiančios šiukšlės – monitoringo strategijų ir metodų kūrimas, taršos lygio indikatorių ir ribinių verčių nustatymas. Esamos taršos šiukšlėmis būklės nustatymas, erdvinio transportavimo dėsningumo ir taikomų taršą mažinančių priemonių efektyvumo vertinimas, siekiant įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (angl. Marine Strategy Framework Directive, MSFD)

Maudyklų vandens kokybė – maudyklų vandens kokybės analizė ir vertinimas, potencialūs taršos šaltiniai ir žmogaus patogenai (pvz. vibrionai).

Posted in Žmonės

Related Posts