Menu Close

Skelbiamas 2020 m. papildomas priėmimas į Klaipėdos universiteto Ekologijos ir aplinkotyros (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo sąlygos, tvarka ir datos

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros 2020 temų aprašymai

Daktaro disertacijų tematikos:

Nr. Disertacijos temos pavadinimas Numatomas temos vadovas
1. Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai
Biofouling in aquatic environment: processes and impacts
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
sergej.olenin@jmtc.ku.lt
2. Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti
Nature-based solution strategies to mitigate pathogenic vibrios in Baltic Sea ecosystems
Prof. Dr. habil. Matthias Labrenz
matthias.labrenz@io-warnemuende.de
3. Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose
Impact of hazardous micropollutants on aquatic ecosystems and their reduction through advanced technologies in wastewater treatment plants
Dr. Mindaugas Žilius
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
4. Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams
Ecological modeling for eutrophication studies in three European coastal waterbodies
Prof. Dr. Georg Umgiesser
georg.umgiesser@apc.ku.lt
Posted in Skelbimai

Related Posts