1. Tyrimais paremtas sausumos ir jūrų teritorijų planų suderinimas, mokslo rezultatais grindžiama jūros ir sausumos veiklų integracija [daugiau apie temą]
2. Centrinės Baltijos jūros dugno vientisumas ir jo atsistatymas po dugninių tralų poveikio [daugiau apie temą]
3. Ekstremalūs trumpalaikiai vandens lygio svyravimai Klaipėdos uoste: stebėjimai ir modeliavimas [daugiau apie temą]
4. Tranzitinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas [daugiau apie temą]
5. Moliuskų auginimas mažo druskingumo Baltijos jūros priekrantės vandenyse [daugiau apie temą]
6. Pakrančių ir jūrinės politikos įgyvendinimui skirtų įrankių ir metodų vystymas [daugiau apie temą]
7. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant kosminius duomenis [daugiau apie temą]
8. Anaerobinė respiracija estuarijų nuosėdose: metalų (Fe, Mn) redukcijos ir metanogenezės vaidmuo [daugiau apie temą]
9. Moksliškai pagrįstas rizikos vertinimas tarptautinei Balastinių vandenų konvencijai įgyvendinti [daugiau apie temą]
10. Ekosisteminių paslaugų lagūnose vertinimas ir modeliavimas [daugiau apie temą]