Menu Close

Ekologija ir aplinkotyra

Kvalifikacinis laipsnis: gyvybės mokslų magistras
Studijų trukmė: 2 metai
Studijų forma: nuolatinės studijos

Į šią studijų programą priimami asmenys, turintys

  • gamtos, medicinos ir sveikatos ar technologijos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
  • kitos srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistratūros studijų krypties darbo stažą.

Kontaktai

Klaipėdos unversitetas
Jūros tyrimų institutas
Universiteto al. 17, 92294 Klaipeda
(8 46) 39 88 55
studijos@apc.ku.lt