Menu Close

Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto doktorantę RASĄ IDZELYTĘ sėkmingai apgynus Gamtos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertaciją tema: „Kuršių marių ledo dangos vertinimas, poveikis ir ateities prognozės“ (“Assessment and Impact of Ice Cover and Future Projections for the Baltic Curonian Lagoon”).

Mokslinis vadovas: prof. dr. Georg UMGIESSER (Klaipėdos universitetas)

Moksliniai konsultantai: dr. Igor KOZLOV (Klaipėdos universitetas); dr. Ričardas PAŠKAUSKAS (Klaipėdos universitetas)

Posted in Įvykiai, Studijos

Related Posts