Menu Close

Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto doktorantę GRETĄ GYRAITĘ sėkmingai apgynus Gamtos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertaciją tema: „Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“ (Microbial Water Quality and Potential Risks for Human Health at the Southeastern Baltic Sea Bathing Waters).

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gerald SCHERNEWSKI (Klaipėdos universitetas)
Mokslinė konsultantė : dr. Marija KATARŽYTĖ (Klaipėdos universitetas)

Posted in Įvykiai

Related Posts