• Biologinių invazijų ir aplinkos genetikos
  • Dugno buveinių ekologijos
  • Planktono
  • Vandens biogeochemijos ir ekosistemų funkcionavimo
  • Žuvininkystės ir akvakultūros
  • Pakrantės ir jūros valdymo
  • Modeliavimo
  • Aplinkos nuotolinių stebėjimų ir vandens kokybės
  • Vandens transporto ir oro taršos tyrimų
  • Pažangių inžinerinių sistemų