Menu Close

Modeliavimo tyrimų grupė

Matematinis modeliavimas yra svarbus įrankis aplinkos moksluose, naudojamas matavimų integravimui, duomenų interpoliavimui laike ir erdvėje, prognozių sudarymui ir „o kas, jeigu“ scenarijų prognozėms.

Tranzitinių sistemų – lagūnų ir kranto zonos – modeliavimas labai skiriasi nuo atviros jūros modeliavimo. Didelė sausumos veiksnių įtaka, nuosėdų ir atmosferos svarba bei antropogeninė įtaka vandens telkiniui reikalauja kitokių modeliavimo metodų. Vienas iš jų – kintamos skaičiavimo gardelės pritaikymas, kuris leidžia visapusiškai atspindėti erdvinį tranzitinėms sistemoms būdingą kompleksiškumą.

Siekiant aprašyti lagūnų ir kranto zonos procesų kompleksiškumą neretai yra apjungiami keli skirtingi modeliai. Tokiu atveju ypatingas dėmesys yra skiriamas šių modelių suderinamumui.

Jūros tyrimų instituto modeliavimo grupė taiko šiuolaikines modeliavimo galimybes Lietuvos priekrantės vandenims, jų tarpe ir Kuršių marioms – vandens telkiniui, apjungiančiam didžiąją dalį aukščiau išvardintų procesų, ir paverčiančiam modeliavimą labai sudėtinga užduotimi.

Pagrindinės tyrimų temos ir uždaviniai:

  • Sukurti kompetencijas Lietuvos kranto zonos ir tranzitinių vandenų matematinio modeliavimo srityje
  • Mokyti ir šviesti studentus bei mokslininkus matematinių modelių kūrimo, taikymo ir jų rezultatų interpretacijos
  • Integruoti kitų mokslinių grupių žinias į išsamų Kuršių marių modelį, kurį galėtų naudoti ir kiti tyrėjai
  • Suburti modeliuotojus ir modeliais nesinaudojančius tyrėjus bei parodyti modelių taikymo privalumus, kurie galėtų padėti interpretuoti matavimų duomenis ir papildyti juos kitais naudingais duomenimis
  • Suburti skirtingų sričių mokslininkus (fizikus, biologus, chemikus), siekiant sukurti modelių sistemą Kuršių marioms, kuri sektų parametrus nuo šaltinių (Nemuno baseino) iki iškrovos) (Baltijos jūra)
  • Sukurti modelių sistemą, kuri galėtų apskaičiuoti, prognozuoti ir nustatyti svarbius aplinkos parametrus bei veiktų kaip įrankis taršos ir aplinkos poveikio identifikavimui

Nariai:

Dr. Hans Georg Umgiesser
Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Dr. Petras Zemlys
Dr. Rasa Morkūnė
Dr. Ali Ertürk
Dr. Jovita Mėžinė
Dr. Natalja Čerkasova
Dr. Rasa Idzelytė