Kontaktai:
dr. Justas Žaglinskis

waterborne.transport@apc.ku.lt

Vykdomi ir plėtojami laivų jėgainių energetinio efektyvumo ir aplinkosaugos, laivų hidrodinamikos bei atsinaujinančios energijos panaudojimo tyrimai.

  • Alternatyvaus skystojo ir dujinio kuro efektyvaus panaudojimo dyzelinėse jėgainėse technologijų tyrimai.
  • Transporto dyzelinių jėgainių/variklių eksploatacinių energetinių, ekologinių, patikimumo rodiklių gerinimas, optimizuojant apkrovos ciklus.
  • Laivų korpusų formų hidrodinaminiai tyrimai, optimizuojant laivų korpusų formas, siekiant sumažinti vandens pasirpiešinimą, degalų sąnaudas ir oro taršos rodiklius.
  • Laivų supimosi esant bangavimui tyrimai, siekiant užtikrinti saugų laivų eksploatavimą.
  • Skysčių dinamikos ir kūnų aptakumo tyrimai, hidro-objektų ir įrenginių darbo proceso tyrimai bei modeliavimas.