Centro veiklos kryptys – jūros aplinkos ir jūrinių technologijų MTEP tyrimai biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srityse.