JTAPC vykdo mokslinius tyrimus šiose tyrimų kryptyse:

  • Kranto zonos integruotas valdymas ir erdvinis jūros planavimas darniam pajūrio vystymui bei jūrinės ekonomikos plėtrai;
  • Jūros ir pakrantės gamtiniai ištekliai ir ekosistemų paslaugos globalios kaitos sąlygose;
  • Jūrų pramonės tvarios plėtros tyrimai;
  • Inovatyvių stebėsenos, duomenų valdymo ir modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas jūrų ir kranto zonos procesų prognozei ir valdymui;
  • Intelektinio autonominio transporto ir išmaniųjų transportavimo sistemų tyrimai, pažangioji bioinžinerija, prototipų kūrimas ir sistemų diagnostika;
  • Intensyvių technologijų poveikio jūrinei aplinkai tyrimai.

Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos patvirtintos KU Senato 2015 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 11-23.