Menu Close

WISA – Vandens inovacijų sistemos plėtotė (Water Innovation System Amplifier)

https://southbaltic.eu/-/wisa

Projekto trukmė: 2019-06-01- 2022-05-31
Projekto koordinatorius: Valdas Langas
Projekto administratorė: Jurga Maračkinaitė

Projekto tikslas: aktyvesnis ekologiškai veiksmingų/švarių technologijų naudojimas siekiant sumažinti taršą Pietų Baltijos regione

Dėl paviršinių nuotekų užterštumo, kuris daro tiesioginį poveikį pakrančių vandens kokybei ir vietinei aplinkai, paviršinių nuotekų tvarkymas yra vis didėjantis iššūkis daugeliui jūrų uostų aplink Baltijos jūros regioną. Uostų teritorijos plečiasi ir žemė vis labiau padengta nepralaidžia danga. Šis spaudimas verčia planuotojus ir specialistus rengti veiksmingas strategijas ir sprendimus, susijusias su didesniu paviršinių nuotekų kiekiu ir taršos mažinimu.

Bendra projekto idėja yra sumažinti taršą lietaus/paviršinėmis nuotekomis uostuose, ypač trąšų krovos terminaluose, sukuriant vandens inovacijų bandymo vietą ir tuo palengvinant ekologiškų technologijų eksperimentinių inovacijų plėtotę.

Projekto veiklos:

  • Dabartinės paviršinių nuotekų tvarkymo praktikos analizė projekto partnerių jūrų uosto teritorijose (administracinė struktūra, taikomi techniniai sprendimai, nuotekų surinkimo teritorijos, ekologiškų technologijų panaudojimo galimybės probleminėse teritorijose)
  • Naujų koncepcinių sprendimų sukūrimas, siekiant pritaikyti ir išbandyti inovatyvias paviršinių nuotekų tvarkymo technologijas projekte dalyvaujančiuose objektuose (trąšų krovos terminaluose)
  • Pasirinktų koncepcinių sprendimų (prototipų) praktinis pritaikymas verslo modelių sukūrimui, gebėjimų stiprinimui, naujų paviršinių nuotekų tvarkymo bei tolesnio viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo galimybių kūrimui.
Posted in Projektai

Related Posts