Apie renginį

Europą supantys vandenynai ir jūros suteikia unikalias sąlygas įgyvendinti Europos 2020 strategijos tikslus. Siekdami didesnių investavimo galimybių į jūrinį sektorių, mažesnių kaštų ir efektyvesnių technologijų taikymo privalome nepažeisti Baltijos jūros ir viso Pasaulinio vandenyno ekologinio integralumo, didinti ekosistemų teikiamų paslaugų kokybę. Plečiantis „mėlynosios“ ekonomikos galimybėms sparčiai vystosi jūrinės biotechnologijos, ieškoma naujų sprendimų energetikoje, siekiama tvaresnio jūros biologinių išteklių naudojimo.

Šios konferencijos tikslas – pristatyti naujausius jūros mokslo ir technologijų pasiekimus Lietuvoje, sąsajas su sumaniosios specializacijos kryptimis ir aptarti naujas perspektyvas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokslo, studijų ir verslo, taip išplečiant jūros mokslų galimybes.

KONFERENCIJOS DALYVIAI
Mokslinius pranešimus kviečiami pristatyti mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Taip pat kviečiami dalyvauti jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrinėmis problemomis.

KONFERENCIJOS VIETA
Klaipėdos universiteto Auditorijų ir konferencijų kompleksas „Aula Magna“, H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda

KONFERENCIJOS DATA
2016 m. balandžio 27-29 d.

DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS PRAŠOME KREIPTIS Į ORGANIZATORIUS
dr. Evelina Grinienė, tel. 8 46 398849,
Rosita Milerienė, tel. 8 46 398848,
dr. Sergej Suzdalev, tel. 8 46 398838,
dr. Viktorija Vaitkevičienė, tel. 8 46 398876.
El. paštas: krantai2016@apc.ku.lt.