Temos

KONFERENCIJOS TEMOS

1. Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai:
– jūrinių tyrimų infrastruktūros Lietuvoje, naujausios jūrinių tyrimų iniciatyvos ir tinklai, jūrinių tyrimų ateitis ir poreikiai Lietuvoje;
– jūros ir kranto zonos biologiniai, ekologiniai, geologiniai, hidrologiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai tyrimai;
– tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
– ekosistemų teikiamos paslaugos.

2. Mėlynosios ir žaliosios ekonomikos link – jūrinės technologijos ir sumanioji specializacija:
– uostų ir jūrinės pramonės technologijos ir įrenginiai, intelektinės transporto sistemos;
– išmaniosios technologijos ir pramonė 4.0;
– energetikos ir aplinkosaugos technologijos;
– biotechnologijos ir jų taikymas;
– technologijų poveikis jūrinei aplinkai, jūros ir vandenų taršą mažinančios technologijos.