Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMAS JŪROS MOKSLUOSE
2015-06-15 - 2015-06-19
Kongresas
Evaldas Narušis; Viktorija Vaitkevičienė; Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro mokslininkai š. m. birželio 15–19 dienomis dalyvavo 10-jame Baltijos jūros mokslų kongrese (Baltic Sea Science Congress, BSSC) Rygoje. Birželio 18 dieną jame vyko seminaras "Technologijų perdavimas jūros moksluose. Mokslo poreikiai ir rinkos siūlomos priemonės", kurio metu buvo inicijuotas Baltijos šalių technologijų perdavimo tinklo kūrimas, nagrinėjamos šio tinklo strateginės kryptys bei galimos veiklos, suorganizuota jūrinės srities inovacijų ekspozicija, kurioje eksponuotas Klaipėdos universitete sukurtas autonominis plaukiojantis įrenginys UBASUV (Unmanned Bathymetry Survey Vehicle). Įrenginį pristatė vienas jo bendraautorių, šiuo metu Jūros tyrimų atviros prieigos centro (JTAPC) Laivyno ir ekspedicijų tyrimų laboratorijoje inžinieriumi dirbantis, Evaldas Narušis.