Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
SUSITIKIMAS SU UKRAINOS NACIONALINĖS MOKSLŲ AKADEMIJOS OKEANOLOGIJOS CENTRO DELEGACIJA
2015-10-22 - 2015-10-23
Vizitas
Aleksas Narščius; Nerijus Blažauskas; Petras Zemlys; Renata Pilkaitytė; Saulius Gulbinskas; Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Spalio 22-23 dienomis Klaipėdos universitete lankėsi Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Okeanologijos centro delegacija.
Vizito metu Okeanologijos centro direktoriaus Oleksandro Šipcovo ir direktoriaus patarėjo prof. dr. Sergii Korabovičiaus atstovaujamas Okeanologijos centras dalyvavo susitikime su Klaipėdos universiteto Infrastruktūros ir plėtros prorektoriumi, Jūros tyrimų atviros prieigos centro administracija, Jūros ekosistemų bei Laivyno ir ekspedicinių tyrimų laboratorijų vadovais ir mokslininkais, lankėsi Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laive „Mintis“ ir mokomajame burlaivyje „Brabander“.
Vizito metu buvo apsvarstytos bendradarbiavimo galimybės mokslo ir technologijų srityje bei pasirašytas ketinimų protokolas.