Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
BŪTINGĖS MONITORINGAS
2015-11-05
Ekspedicija
Aidas Figoras; Edgaras Lukšys; Gediminas Gražulevičius
Lapkričio 5-ąją dieną laivas "Mintis" atliko Būtigės monitoringo darbus. Monitoringo metu buvo atlikti hidrologinių parametrų matavimai ir paimti vandens mėginiai, bei stebėti paukščiai. Ekspedicijoje tai pat dalyvavo Klaipėdos Universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto magistro I kurso jūrų aplinkos inžinerijos ir bakalauro III kurso hidrologijos ir okeanografijos studentė. Studentai monitoringo metu turėjo galimybę susipažinti su matavimams skirta įranga ir patys atlikti hidrologinių parametrų matavimus ir paimti vandens mėginius.