Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
TYRIMAI ATMATOJE, NEMUNO DELTOS ATŠAKOJE
2015-11-24
Ekspedicija
Edgaras Lukšys; Enrika Juzėnaitė; Evaldas Narušis
2015 m. lapkričio 24 dieną, Atmatos atšakoje, buvo vykdomi batimetriniai ir nešmenų matavimai. Batimetriniai matavimai vyko atkarpoje nuo Atmatos ir Skirvytės išsišakojimo iki Rusnės tilto. Nešmenų mėginių paėmimui buvo naudojamas batometras, su kuriuo paimti priedugniniai ir paviršiniai nešmenys dviejuose atšakos profiliuose.