Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
APGINTOS SERGEJ SUZDALEV IR DMITRIJ GEROK BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIES DISERTACIJOS
2015-11-26
Disertacijos gynimas
Albertas Bitinas; Dmitrij Gerok; Saulius Gulbinskas; Sergej Suzdalev
2015 m. lapkričio 26 dieną Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslų krypties disertacijas sėkmingai apgynė Jūros tyrimų atviros prieigos centro darbuotojas Sergejus Suzdalevas bei jo bendramokslis Dmitrijus Gerokas.
Sergej Suzdalev "Pavojingųjų medžiagų pasiskirstymas ir geocheminės anomalijos labai pakeisto vandens telkinio dugno nuosėdose" (angl. "Hazardous substances distribution and geochemical anomalies in the sediments of a heavily modified water body") (mokslinis vadovas dr. Saulius Gulbinskas (Klaipėdos universitetas)).
Dmitrij Gerok "Baltijos jūros pietrytinės dalies bei gretimos sausumos geologinė sandara ir paleoįrėžių erdvinis paplitimas" (angl. "Geological structure and spatial distribution of palaeo-incisions in the south-eastern part of the Baltic sea and adjacent land") (mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Bitinas (Klaipėdos universitetas)).