Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
APGINTA JOLITOS PETKUVIENĖS BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIES DISERTACIJA
2015-12-18
Disertacijos gynimas
Artūras Razinkovas - Baziukas; Jolita Petkuvienė
2015 m. gruodžio 18 dieną Jolita Petkuvienė sėkmingai apgynė Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslų krypties disertaciją "FOSFORO FORMŲ KAITA KURŠIŲ MARIOSE IR JOS REIKŠMĖ EUTROFIKACIJOS PROCESUI". Mokslinis vadovas - prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas (Klaipėdos universitetas), mokslinis konsultantas - dr. Gianmarco Giordani (Parmos universitetas, Italija).