Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS 10-12 KL. MOKINIŲ VIZITAS Į LAIVĄ MINTIS IR JŪROS CHEMIJOS LABORATORIJĄ
2016-01-08
Vizitas
Audrius Zbormirskas; Justas Žaglinskis; Linas Jonika; Paulius Rapalis; Tomas Žapnickas
2015-01-08 laive MINTIS ir JTAPC Jūros chemijos laboratorijoje lankėsi 10-12 klasių Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokiniai. Vizitą kuravo J.Žaglinskis (JTAPC VTTL, JTGMF). Mokiniai bei lydintys mokytojai liko sužavėti vizitu, turėdami galimybę pamatyti specializuotą laivą iš vidaus, išklausyti išsamų pasakojimą apie jo veiklą bei turėdami galimybę susipažinti su Jūros chemijos laboratorijos veikla bei įranga. Vizito dalyviai ir vizito kuratorius dėkingi laivo MINTIS įgulos nariams T. Žapnickui ir A. Zbormirskui ir JCL darbuotojams P. Rapaliui ir L. Jonikai.