Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
VŠĮ "VANDENTVARKOS INSTITUTAS"SEMINARAS " LST EN 1717 „GERIAMOJO VANDENS APSAUGA NUO TARŠOS PASTATŲ VANDENTIEKIUOSE IR BENDRIEJI ĮTAISŲ, SAUGANČIŲ NUO TARŠOS DĖL ATBULINIO TEKĖJIMO, REIKALAVIMAI"
2015-12-02
Seminaras
Tomas Ruginis
Pranešimas : Bestuburiai vandentiekio sistemoje: kilmė ir kovos būdai.