Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
IŠVYKA Į AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJĄ
2016-04-08
Renginys
Justas Žaglinskis; Vygintas Daukšys
Balandžio 8 d. JTAPC ir JTGMF darbuotojai Vygintas Daukšys ir Justas Žaglinskis Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje demonstravo tiesioginius ir netiesioginius oro taršos matavimo būdus. Buvo pademonstruotas JTAPC JCL oro taršos įrangos funkcionavimas, mokiniai buvo supažindinti su oro taršos iš vidaus degimo variklių rodikliais bei jų matavimo specifika. Taip pat buvo pristatomos KU JTGMF studijų programos, suinteresuotiems mokiniams buvo suteikta išsamesnė informacija apie inžinerines specialybes bei studijų proceso atnajinimus. V. Daukšys ir J. Žaglinskis dėkingi Akmenės gimnazijos personalui už šiltą priėmimą.