Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
KU JTAPC DARBUOTOJŲ POSĖDIS
2016-05-23
Posėdis
Andrius Skersonas; Artūras Tadžijevas; Jolita Petkuvienė; Justas Žaglinskis; Nerijus Blažauskas; Paulius Rapalis; Viktorija Vaitkevičienė; Zita Rasuolė Gasiūnaitė
2016 m. gegužės 23 d. įvyko KU JTAPC darbuotojų posėdis. Buvo svarstyti šie klausimai:

1. Pretendentų, dalyvaujančių konkurse mokslo darbuotojų pareigoms užimti, (N. Blažauskas, A. Fokin, J. Petkuvienė, R. Sakas, A. Skersonas, A. Tadžijevas) pranešimai.
2. Konkurse dalyvaujančių pretendentų svarstymas.
3. JTAPC 2015 m. veiklos ataskaita (V. Vaitkevičienė).
4. Laboratorijų 2015 m. veiklos rezultatai ir planai 2016-iesiems (Z. R. Gasiūnaitė, N. Blažauskas, P. Rapalis, J. Žaglinskis, A. Tadžijevas).