Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
APGINTA DAKTARO DISERTACIJA TEMA „ĮVAIRIALYPIŲ PASLAUGŲ INTEGRAVIMO KINTANČIOS TOPOLOGIJOS AUTOMOBILIŲ KOMUNIKACIJOS TINKLUOSE GALIMYBIŲ IŠVYSTYMAS“
2016-05-27
Disertacijos gynimas
Mindaugas Kurmis
2016 m. gegužės 27 d. Mindaugas Kurmis sėkmingai apgynė daktaro disertacija tema „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“ (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T). Disertacija rengta 2011-2015 metais Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos institute. Mokslinė vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T).
Disertacinio darbo tikslas – sukurti automobilių komunikacijos tinklų infrastruktūros konfigūravimo sistemos prototipą, integruojantį konteksto informacijos skleidimo metodus, grindžiamus daugiakriteriniu duomenų naudingumo vertinimu.