Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
LIETUVOS BIOTECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS (LBTA) VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
2016-06-02
Posėdis
Artūras Razinkovas - Baziukas; Jūratė Lesutienė
2016 m. birželio mėn. 02 d. Jungtiniame gyvybės mokslų centre vykusiame visuotiniame LBTA narių susirinkime pristatyta JTAPC veikla (pranešimas “Mėlynosios biotechnologijos vystymo galimybės Klaipėdoje” J. Lesutienė). Prof. A. Razinkovas-Baziukas išrinktas LBTA valdybos nariu.