Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
BALTIJOS JŪROS ZOOPLANKTONO EKSPERTŲ SUSITIKIMAS TALINE
2016-06-27
Seminaras
Evelina Grinienė; Jūratė Lesutienė
2016 m. birželio 27 d. įvyko Baltijos jūros zooplanktono ekspertų susitikimas Taline (Aplinkos ministerijoje), kurio metu buvo sprendžiami ateities planai susiiję su zooplanktono tyrimais, duomenų bazės valdymu (papildymu) ir duomenų panaudojimu bendrų publikacijų rengimui. Susitikime dalyvavo ekspertai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.