Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
JTAPC DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS
2017-01-10
Posėdis
Viktorija Vaitkevičienė
2017 m. sausio 10 d. 10 val. įvyko JTAPC darbuotojų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Kandidatų į KU Senato narius atranka.
2. JTAPC duomenų valdymo sistemos naudojimo pristatymas.
3. Kiti klausimai.