Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
KLAIPĖDOS M. MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ VIZITAS
2017-02-24
Vizitas
Evelina Grinienė; Irma Vybernaitė-Lubienė; Viktorija Vaitkevičienė
JTAPC Jūros ekosistemų laboratorijoje lankėsi 7-os klasės mokiniai iš Klaipėdos M. Mažvydo progimnazijos.